» 

 » 

The Good Life – Det goda livet

The Good Life – Det goda livet

John Dickson

Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

John Dickson:
The Good Life – Det goda livet.
Guds lag och dess betydelse i vår tid.