» 

 » 

Ett Ord att lita på

Ett Ord att lita på

Boris Salo

Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

Boris Salo:
Ett Ord att lita på.

Predikan under kvällsmöte.