» 

 » 

Tionde söndagen efter pingst

Tionde söndagen efter pingst

Bengt Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tionde söndagen efter pingst är Trofast förvaltning av Guds gåvor, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 16:1–8. Som predikant fungerar Bengt Djupsjöbacka.