» 

 » 

Elfte söndagen efter pingst

Elfte söndagen efter pingst

André Djupsjöbacka

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Elfte söndagen efter pingst är Kallelsetider, och predikotexten är hämtad från Jeremia 18:1–10 och Lukasevangeliet 19:41–44. Som predikant fungerar André Djupsjöbacka.