» 

 » 

Tolfte söndagen efter pingst

Tolfte söndagen efter pingst

Martin Sandberg

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Tolfte söndagen efter pingst är Självprövning, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 18:9–14. Som predikant fungerar Martin Sandberg.