» 

 » 

Trettonde söndagen efter pingst

Trettonde söndagen efter pingst

Leif Erikson

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Trettonde söndagen efter pingst är Jesus vår helare, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 12:33–37. Som predikant fungerar Leif Erikson.