» 

 » 

Adertonde söndagen efter pingst

Adertonde söndagen efter pingst

Lars Lövdahl

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Adertonde söndagen efter pingst är En kristen människas frihet, och predikotexten är hämtad från Markusevangeliet 2:18–22. Som predikant fungerar Lars Lövdahl.