» 

 » 

Nittonde söndagen efter pingst

Nittonde söndagen efter pingst

Joel Snickars

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Nittonde söndagen efter pingst är Det dubbla kärleksbudet, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 22:34–40. Som predikant fungerar Joel Snickars.