» 

 » 

Etiska följder av darwinismen

Etiska följder av darwinismen

Pekka Reinikainen

Johannes Lyche höll bibelstudierna på familjelägret 2011. Pekka Reinikainen höll två seminarier.