» 

 » 

Reformationsdagen

Reformationsdagen

Håkan Salo

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Reformationsdagen är Trons grund, och predikotexten är hämtad från Romarbrevet 1:16–17. Som predikant fungerar Håkan Salo.