Dagens andakt, 19.1.2023

Juhani Martikainen läser och utlägger kort ett stycke ur Första Mosebokens åttonde kapitel, som handlar om när Noa fick gå ut ur arken efter att floden upphört och jorden torkat bort. Avslutningsvis sjunger vi ”Det är fullbordat! Ljuvliga ord!” (Sionsharpan nummer 121).

Dagens andakt, 18.1.2023

Carolina Djupsjöbacka läser ett stycke ur andaktsboken Säg bara ett ord: Ett år i Jesu sällskap. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”I tider av oro” med Ungdomskören Evangelicum.

Dagens andakt, 17.1.2023

Ingvar Dahlbackas andakt kretsar kring en av de aktuella texterna i kyrkoåret, Lukasevangeliet 4:16–21. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Han tar in glansen av livet” med Evangeliska Ungas Ungdomskör.

Dagens andakt, 16.1.2023

Gun Erikson berättar om en dag som trots en del motgångar kändes särskilt välsignad. Avslutningsvis sjungs sången ”Han tar inte glansen av livet” (Sionsharpan nummer 185). Bild på det blomsterarrangemang som nämns i andakten (foto: David Forsblom)

Andra söndagen efter trettondagen

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Andra söndagen efter trettondagen är Jesus uppenbarar […]

Dagens andakt, 13.1.2023

David Forsblom utgår i sin andakt från Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:1–42). Avslutningsvis sjungs psalmen ”Jesus är min vän den bästa” (Psalmboken nummer 265).

Dagens andakt, 12.1.2023

Caspian Boströms andakt tar avstamp i samtalet mellan rövaren på korset och Jesus. Avslutningsvis sjungs sången ”Det enda som bär” (Sionsharpan nummer 116).

Dagens andakt, 11.1.2023

Niklas Lindvik läser ur andaktsboken Accent – var dag med Jesus ett stycke om Noa. Avslutningsvis lyssnar vi till potpurriet ”På väg igen” med Ungdomskören Evangelicum.

25. Älskar du mig? Joh 21:15–19

Inledning: Det är bra att komma ihåg att Petrus förnekade Jesus lika många gånger som han nu bekänner sin kärlek till honom. Se också Matteus 26:33. Låt oss föreställa oss att du har svikit din vän. När du träffar honom nästa gång, frågar han plötsligt: “Älskar du mig mer än de andra gör?” Vilka motiv […]

24. Om jag inte får se, kan jag inte tro! Joh 20:19–29

Inledning: Tomas nämns bara på tre ställen i Nya testamentet. Ledaren läser Joh 11:7–8, 16 och 14:5–6. Vilka var de goda sidorna i Tomas natur? Och de dåliga? Varför tror du att Jesus valde en sådan här man till sin lärjunge? Ge olika förklaringar till varför Tomas inte var tillsammans med de andra lärjungarna på […]