Nyheter

Sändebudet nr 3/2024

I dag, torsdagen den 21 mars 2024, utkommer årets tredje nummer av tidningen Sändebudet. I en av artiklarna skriver SLEF:s hemlandsledare Tomas Klemets om Jesu svåra bönekamp i Getsemane örtagård på skärtorsdagskvällen – en aktuell sak med tanke på den stundande stilla veckan och påskhelgen. Om du vill läsa artikeln

Läs mer »

Bli en SLEF-fadder!

Från 21.3.2024 kan du bli en fadder för SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet! Som fadder kan du välja att understöda verksamheten ekonomiskt, genom förbön eller genom praktiska insatser. Kampanjen ordnas för att SLEF också framöver ska kunna upprätthålla den rika verksamhet för barn och ungdomar som kännetecknar föreningen. Vi hoppas att

Läs mer »

Ställningstagande för en biblisk äktenskapssyn

Tisdagen den 12 mars 2024 beslutade biskopsmötet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att gå vidare med en process i syfte att ge möjlighet för två parallella äktenskapssyner. Detta skulle ge samkönade par rätt till kyrklig vigsel. Ledarna för en stor del av landets inomkyrkliga väckelserörelser har med anledning av biskopsmötets

Läs mer »

Månadsgåvan 2024: mars

Månadsgåvan 2024 till SLEF är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med att genom månadsgåvan ge evangeliet vidare! I mars tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet för unga. Om du vill

Läs mer »

Sändebudet nr 2/2024

I dag, torsdagen den 22 februari 2024, utkommer årets andra nummer av tidningen Sändebudet. I en av artiklarna berättar SLEF:s missionär Chamilla Sjöbacka hur hon och hennes man Kristian Sjöbacka relativt nyligen har flyttat från den kenyanska staden Kisumu till landets huvudstad Nairobi. Om du vill läsa artikeln på Sändebudets

Läs mer »

Faste- och påskgåva 2024

Årets faste- och påskgåva ger vi till produktionen av barnprogram för farsitalande barn. SLEF:s missionär Mirjam Stenlund, stationerad vid SAT-7 på Cypern, sammanställer animerade bibelberättelser för kristna barn i Iran. Tack för din gåva – må Gud välsigna givare och mottagare! Bankkonto: FI45 4055 1120 0020 96MobilePay: 73337Mottagare: SLEF (Svenska

Läs mer »

Torsten Sandell premierades av Svenska litteratursällskapet i Finland

På Runebergsdagen, måndagen den 5 februari 2024, höll Svenska litteratursällskapet i Finland sin årshögtid med tillhörande prisutdelning i Helsingfors universitets solennitetssal. Torsten Sandell, författare till Rösten från öknen: På jakt efter Koranens källor (SLEF-Media, 2023), var en av dem som premierades med följande motivering: Ett pris om 10 000 euro

Läs mer »

Klargörande kring nyhetsinlägg om missionsorganisationer

I nyhetsinlägg såväl i radio som på Svenska Yle har det lyfts fram att två missionsorganisationer, däribland Lutherska Evangeliföreningen i Finland, har gjort sig skyldiga till avtalsbrott genom prästvigningar utanför Finlands gränser. Det bör klargöras att ovan nämnda organisation inte är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF), utan SLEF:s finskspråkiga systerförening

Läs mer »

Månadsgåvan 2024: februari

Månadsgåvan 2024 till SLEF är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med att genom månadsgåvan ge evangeliet vidare! I februari tackar och ber vi för SLEF:s utsända i Etiopien. Om du vill

Läs mer »

Läs Sändebudet 1/2024 i digitalt format!

Torsdagen den 25 januari 2024 utkommer årets första nummer av Sändebudet, vilket i sig inte är särskilt konstigt. Desto mer anmärkningsvärt är däremot att tidningen numera kan läsas även som digital publikation. Under tiden 25.1–21.2.2024 är den digitala plattformen tillgänglig för allmänheten, men från och med 22.2.2024 kommer en prenumeration

Läs mer »