Nyheter

Gamla testamentet till samburu!

SLEF:s faste– och påskgåva 2023 ger vi till bibelöversättningen i Samburu, Kenya, för översättning av Gamla testamentet. År 2019 utgavs Nya testamentet. Samburuerna på några hundratusen individer lever som halvnomader i centrala Kenya, håller boskap och bor i låga hyddor, med djuren tätt inpå. SLEF:s missionär Magnus Dahlbacka fungerar som

Läs mer »

Glädjefyllda kördagar med Pekka Simojoki

Den 17–18 februari 2023 gästades Evangeliska Centret i Vasa av Pekka Simojoki, den kanske mest inflytelserika personen när det gäller kristen musik i Finland under senare decennier. Han höll där en tvådagars körworskhop som avslutades med en konsert för allmänheten på lördag kväll. Satsningen hade skjutits upp ett par gånger på

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde i Vasa 20.1.2023: Konstituering. Efter sluten omröstning valdes Ingvar Dahlbacka till styrelsens ordförande och Göran Stenlund till viceordförande för år 2023. Verksamhetsledaren kallades till sekreterare för året. Nya medlemmar. Styrelsen antog tre nya medlemmar i SLEF. Bidrag. Noterades att Stiftelsen Brita Maria

Läs mer »

Bibelhelgen Med evigheten i sikte 2023 på YouTube

Bibelhelgen Med evigheten i sikte ordnades 10–12.2.2023 i Evangeliska Centret i Vasa med temat Ögonblicket och evigheten. Curt Westman höll bibelstudier och predikan över följande teman: 1. När saltet förlorar sin kraft (inledningsmöte), 2. Gud vill tala till dig, 3. Lär känna din Gud, 4. Varför kallar Gud (festkväll) och

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: februari

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I februari tackar och ber vi för SLEF-Medias frivilligverksamhet, som inkluderar arbete utfört av redaktionsmedlemmar, skribenter, illustratörer, fotografer och volontärerna vid

Läs mer »

Sök sommarjobb och anmäl intresse för frivilliguppdrag

ALLMÄN INFO SLEF söker kontinuerligt yngre och äldre volontärer som hjälpledare och resurspersoner på sommarens läger. SLEF söker kontinuerligt instruktörer till Klippans äventyrsbanor för punktinsater enligt behov. Klicka på plustecknen nedan för mera information och anmäl ditt intresse via formulären! Filmsnutten nedan presenterar kort uppgifterna och omgivningarna och ger hälsningar från

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: januari

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I januari tackar och ber vi för SLEF:s utsända till Etiopien och ber för arbetet inom den kristna fostran i form av

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens distanssammanträden 12.10.2022 och 19.11.2022: Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF. Extra medlemsmöte. Styrelsen beslöt att sammankalla till ett extra medlemsmöte för att ta ställning till försäljning av fastigheten Taklax bönehus och en tomt i Korsnäs kommun. Stiftskollekter. Noterades att

Läs mer »

Julöppet hos SLEF-Media

SLEF-Medias bokhandlar håller julöppet! Bokhandeln på Evangeliska Centret i Vasa håller öppet 7–22.12 i vanlig ordning kl. 10.15–16, men bjuder också på glögg. 7.12 och 14.12 gäller förlängd öppethållningstid med öppet ända till kl. 18. Bokcafé Station 1 i Jakobstad har utökade öppethållningstider dagarna innan jul enligt följande:  Tisdag 20.12

Läs mer »

En glädjens dag i Kenya

Nationell tv i Kenya uppmärksammade nyligen att elever från Lutheran Church Special School for Mentally Challenge i Kisumu för första gången deltar i det nationella slutprovet för årskurs åtta i Kenya. Elva elever deltar från skolan som drivs av den lutherska kyrkan ELCK. SLEF:s missionärer Chamilla och Kristian Sjöbacka jobbar

Läs mer »