Nyheter

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens distanssammanträde 20.6.2022 och dess sammanträde i Vasa 24–25.9.2022: Nya medlemmar. Styrelsen har antagit aderton nya medlemmar i SLEF. Utträde ur SLEF. Styrelsen noterade att medlemskapet i SLEF upphört för en person. Extra medlemsmöte. Styrelsen beslöt att sammankalla till ett extra medlemsmöte i Terjärv

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 20.4.2022: Nya medlemmar. Styrelsen antog två nya medlemmar i SLEF. Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet beviljat SLEF 15 104,22 euro i budgetanslag. Verksamhetsberättelse 2021. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2021. Bokslut 2021. Bokslutet för år 2021 godkändes för revision. Anna Dahlbacka,

Läs mer »

SLEF fyller 100 år

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf firar hundraårsjubileum år 2022! SLEF grundades 7.7.1922 när den tvåspråkiga Lutherska Evangeliföreningen i Finland (som grundades redan 1873) delades på språklig grund. Under 2022 firar vi alltså hundra år av svenskspråkigt evangeliskt arbete under temat Se på Jesus!  Jubileet uppmärksammas med regionala fester, en

Läs mer »

Prova Sändebudet gratis i tre månader

Under hela år 2022 gäller ett specialerbjudande: För dem som inte från tidigare är prenumeranter är det möjligt att helt avgiftsfritt prova på tre nummer av Sändebudet. Kanske känner du någon som gärna skulle bekanta sig med Sändebudet ? Eller kanske du själv inte prenumererar, men nog är nyfiken på innehållet? Nu finns en god möjlighet att

Läs mer »