Nyheter

Månadsgåvan 2023: juni

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I juni tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet bland barn och ungdomar. Om du vill veta mer om SLEF:s

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 9.5.2023: Ny medlem. Styrelsen antog en ny medlem i SLEF. Donation: Noterades att Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad beslutit att bidra med en anhållen summa på 5 000 euro till nödhjälp i Kenya. Bidrag: Noterades att SLEF från Stiftelsen Brita Maria Renlunds

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: maj

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I maj tackar och ber vi för SLEF:s hemlandsarbete och stöder predikoverksamheten i lokalavdelningar och distrikt, den digitala verksamheten, bibelsitsar

Läs mer »

En stadig grund att stå på

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer. Kung Salomos ord i Predikaren känns vid en första anblick pessimistiska. Men samtidigt andas de hopp – mitt i en vacklande tillvaro finns det en stabil grund för livet. Om bland annat detta kretsar samtalet när Sändebudet träffar Jeppobon Desiree Sandberg under

Läs mer »

Välkommen med!

SLEF har inför den händelserika sommarsäsongen sammanställt ett häfte innehållande en presentation av det mesta som är på gång. Inne i häftet finns också adresser som leder till olika platser här på webbplatsen – där hittas utförligare information. För att läsa häftet, klicka här.

Läs mer »

SLEF-podden är tillbaka

SLEF-podden är tillbaka med en ny serie, denna gång om SLEF:s missionshistoria. Poddserien, som går under namnet Berättelser från utlandet, kan du lyssna på t.ex. i SLEF:s mediebibliotek, på Spotify eller på YouTube.  I serien samtalar Anna Dahlbacka med olika gäster. Till att börja med behandlas bakgrunden till att SLEF

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 15.2.2023: Avgång från tjänst. Ekonomichef Solveig Nylund har per brev 31.1.2023 bekräftat sin avsikt att gå i ålderspension från och med 1.7.2023. Styrelsen noterade med tacksamhet ekonomichef Solveig Nylunds mångåriga insats i evangeliets tjänst genom Evangeliföreningen. För sin närmare fyrtio år långa

Läs mer »

Tvåspråkig lanseringsfest i Lutherkyrkan, Helsingfors

Söndagen den 16 april 2023 hölls en tvåspråkig lanseringsfest i Lutherkyrkan, Helsingfors, i och med att boken Suuri autuus – Stor salighet gavs ut. Boken är ett gemensamt projekt mellan SLEF och dess finskspråkiga systerförening Sley. Dagen bjöd på såväl själva lanseringsfesten som en tvåspråkig mässa. På bilderna här nedan

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: april

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I april tackar och ber vi för SLEF:s mångsidiga och innehållsrika ungdomsverksamhet. Om du vill veta mer om SLEF:s ungdomsverksamhet, klicka här.

Läs mer »