Evangeliet till alla!

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) är en väckelserörelse med rötter i 1800-talets Finland och en av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas åtta officiella missionsorganisationer. SLEF vill vara en kanal för det glada budskapet om Jesus Kristus och så vara med om att sprida evangeliet till alla!

SLEF vill vara ett andligt hem där vi med Bibeln som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i Kristus, där vi visar omsorg om varandra och där vi i tal och skrift utbreder evangeliet om Jesus Kristus så att Gud i allt blir ärad.

Bekanta dig gärna med SLEF genom följande dokument: verksamhetsplan för 2024, hemlandsstrategi, missionsstrategi, mediestrategi och stadgar.