Årsfesten

Huvudsamlingen under året för SLEF är den så kallade årsfesten, som vanligtvis ordnas veckoslutet efter midsommar. Tyngdpunkten i programmet ligger på samlingarna kring Guds ord, sång och gemenskap. Årsfesten brukar också ha ett omväxlande program för barn och ungdomar.

Årsfesten anordnas vanligen i samråd med någon av församlingarna i Borgå stift.

Följande årsfest hålls 29.6–2.7.2023 i Karleby.

Via SLEF:s YouTube-kanal är det möjligt att titta på program från den den digitala årsfesten år 2020 respektive årsfesten i Pedersöre år 2021 och i Helsingfors år 2022. Via Malax-TV:s webbplats är det möjligt att se på äldre lokal-tv-produktioner från diverse årsfester.