Kom med!

SLEF:s verksamhet bygger på många människors beredvillighet till delaktighet och engagemang. I detta arbete är även du varmt välkommen med!

KOM MED I VERKSAMHETEN. SLEF erbjuder verksamhet både på lokal och regional nivå och på central nivå. Du hittar aktuella evenemang i kalendern.

BLI MEDLEM. SLEF är en förening som det är möjligt att bli medlem i. Som medlem har du rösträtt vid föreningens årsmöte, som vanligtvis hålls i samband med årsfesten. Som ny medlem i SLEF får du kostnadsfritt en årgång av tidningen Sändebudet. Vid intresse av medlemskap, kontakta verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790, ) eller anmäl ditt intresse genom att fylla i detta formulär.

GE EN GÅVA. Många bäckar små gör en stor å. Talesättet passar bra in på SLEF, som har många trogna understödjare. Det minns många valmöjligheter när det gäller hur givandet i praktiken görs, varför det säkert finns något som passar bra för dig. Läs mer om hur man ger en gåva via denna länk.

GÅ MED I EN STÖDRING. Ett gott sätt att bli delaktig i SLEF:s missionsarbete är att gå med i en stödring. Då får du regelbundet information om vad som är på gång i respektive missionärs vardag och vilka böneämnen som är aktuella. Samtidigt har du möjlighet att stöda verksamheten ekonomiskt. Du kan också gå med i en stödring för lägerområdet Klippan. Läs mer om och anmäl dig till stödringarna via denna länk.

SKRIV ETT TESTAMENTE. SLEF tar gärna emot donationer och testamenten till stöd för sin verksamhet. Medlen går oavkortade, utan skatt, till angivet ändamål. Vid behov står föreningen till tjänst med råd och hjälp vid uppgörande av donationsbrev och testamenten – kontakta i så fall verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790, ) eller ekonomichef Solveig Nylund (+358 9 6811 5621, ).