Ansökan om medlemskap

Jag har bekantat mig med SLEF:s stadgar och  SLEF:s trosgrund och konstaterat att jag omfattar föreningens målsättning och läroståndpunkt.

Jag vill gärna bli medlem i föreningen. I mån av möjlighet vill jag bidra till att förverkliga dess målsättning.

Medlemsansökan