Några glimtar ur SLEF:s historia

Under 1800-talet drog många kristna väckelser fram i de nordiska länderna, så även i Finland. En av dessa väckelser uppstod kring prästen Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893) och den började tidigt benämnas den evangeliska rörelsen, av den anledningen att man särskilt betonade evangeliet – det som Jesus Kristus har gjort för oss.

Här nedan presenteras några betydelsefulla årtal i den evangeliska rörelsens långa historia:

 • 1843: den unge prästen Fredrik Gabriel Hedberg gav ut boken Trons lära till salighet och lade därmed grunden till den evangeliska rörelsen i Finland
 • 1873: Lutherska Evangeliföreningen i Finland grundades
 • 1874: den första upplagan av den evangeliska rörelsens sångbok Sionsharpan utkom
 • 1900: Evangeliföreningen inledde eget missionsarbete i Japan
 • 1922: den tvåspråkiga Lutherska Evangeliföreningen i Finland delades i en finsk och en svensk förening
 • 1963: SLEF inledde missionsarbete i Kenya
 • 1965: Lägerområdet Fridskär införskaffades
 • 1966: Lägerområdet Klippan införskaffades
 • 1971: kantor Fride Häggblom grundade Evangeliska Ungas ungdomskör, som senare bytte namn till Ungdomskören Evangelicum
 • 1981: det första familjelägret på Klippan hölls
 • 1989: arbetet i Estland inleddes
 • 1993: den nuvarande upplagan av sångboken Sionsharpan utkom
 • 1996: äventyrs- och vildmarksgruppen Team Polstjärnan grundades
 • 2005: arbetet med att översätta Bibeln till samburuspråket i centrala Kenya inleddes
 • 2007: arbetet i Främre Asien inleddes
 • 2015: Kören EvangeliVox grundades
 • 2016: arbetet i Etiopien inleddes
 • 2017: Barnkören EvangeliKIDZ grundades
 • 2017: SLEF började fira regelbundna mässor i Helsingfors
 • 2018: Evangeliska Centret i Vasa invigdes
 • 2022: SLEF firar sitt 100-årsjubileum
 • 2022: SLEF började fira regelbundna mässor i Åbo
 • 2023: Evangeliföreningen, som år 1873 grundades som en tvåspråkig förening, firar sitt 150-årsjubileum