» 

 » 

Plats: Evangeliska Centret (EC)

Evangeliska Centret (EC)

Evangeliska Centret i Vasa (EC) är namnet på den fastighet där Efo (Evangeliska Folkhögskolan) och SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) bedriver sin verksamhet.

Korsholmsesplanaden 2
65100 Vasa
Klicka på evenemangets rubrik för att läsa mer detaljer.

Söndag 21.4 kl. 17:00

Centrumkväll

Måndag 22.4 kl. 9:30

Bönestund

Måndag–fredag 22–26.4

Dagens andakt

Torsdag 25.4 kl. 11:00

Seniordag

Fredag 26.4 kl. 18:00

Tonårsöppet

Söndag 28.4 kl. 17:00

GloriaDei-mässa

Måndag 29.4 kl. 9:30

Bönestund

Måndag–tisdag 29–30.4

Dagens andakt

Tisdag 30.4 kl. 19:00

Ungdomssamling

Torsdag–fredag 2–3.5

Dagens andakt

Söndag 5.5 kl. 17:00

Centrumkväll

Måndag 6.5 kl. 9:30

Bönestund

Måndag–onsdag 6–8.5

Dagens andakt

Fredag 10.5 kl. 10:00

Dagens andakt

Söndag 12.5 kl. 17:00

Centrumkväll

Måndag 13.5 kl. 9:30

Bönestund

Måndag–fredag 13–17.5

Dagens andakt

Tisdag 14.5 kl. 19:00

Ungdomssamling

Fredag 17.5 kl. 18:00

Tonårsöppet

Måndag 20.5 kl. 9:30

Bönestund

Måndag–fredag 20–24.5

Dagens andakt

Lördag 25.5 kl. 13:00

Junior (6-12 år)

Lördag 25.5 kl. 13:00

Gemenskapsdag

Söndag 26.5 kl. 17:00

Centrumkväll

Måndag–fredag 27–31.5

Dagens andakt

Måndag–fredag 3–7.6

Dagläger (6–11-åringar)

Måndag–fredag 3–7.6

Dagens andakt

Tisdag–lördag 4–15.6

Skriftskola

Måndag–fredag 10–14.6

Dagens andakt

Måndag–torsdag 17–20.6

Dagens andakt

Måndag–torsdag 24–27.6

Dagens andakt

Lördag–söndag 7–8.9

Evangelicum, körläger

Lördag 28.9 kl. 15:00

EvangeliVox, övning

Lördag–söndag 23–24.11

Körläger, Ungdomskören Evangelicum