Prästvigning i Maralal, Kenya

SLEF fick en ny präst på påskdagen, 9.4.2023, när Magnus Dahlbacka blev prästvigd i Kenyas evangelisk-lutherska kyrka ELCK i Maralal, Samburu. Officiant var biskop John Ole Kispan. 

Magnus Dahlbackas huvudsakliga arbetsuppgift kommer även framöver att finnas inom bibelöversättning, där han fungerar som konsult i översättningen av Gamla testamentet till samburuspråket. Vid sidan av detta kan han nu också tjäna den församling där han under alla år i Kenya varit aktiv som medlem. ELCK har också uttryckt önskemål om att Magnus Dahlbacka kunde involveras i undervisning på kyrkans eget utbildningscenter.

Vi önskar Magnus Guds välsignelse i ämbetet och innesluter honom i våra förböner!