En guide till Andra Korinthierbrevet

Martin Helgesson
Sidantal: 94
Bindning: Mjukband
Förlag: Bibeln idag
ISBN: 978-91-986933-8-6

15,00  inkl. moms

2 i lager

Artikelnummer 978-91-986933-8-6 Kategori

Beskrivning

”I andra Korinthierbrevet skildrar Paulus med brutal ärlighet hur komplicerat kristet liv och ledarskap kan vara, och samtidigt hur evangeliet om Jesus bär genom allt.”

Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

* * * * *

Recension av Brita Jern i Sändebudet 1/2023

Martin Helgesson vill sin guide till Paulus andra brev till korintierna locka människor att läsa brevet i fråga. Han vill också erbjuda en hjälp att förstå hur evangeliet stöder oss i det kristna livets svårigheter, både på det privata planet och som kristna ledare. Framför allt är Helgessons bok en hjälp i läsningen av Andra Korintierbrevet.

Paulus andra brev till Korint är skrivet utgående från behovet att återställa en brusten relation. Paulus blottar många svårigheter i den aktuella relationen, men han lockas inte till några kompromisser i sin strävan att återställa relationen till korintierna.

Helgesson berättar att han i arbetet med denna lite försummade del av Nya testamentet fått upptäcka något av djupet och skönheten i evangeliet om Jesus Kristus. Efter att ha läst boken håller jag med. Helgessons analys erbjuder många aha-upplevelser för läsningen av Andra Korintierbrevet. Jag uppskattar även de kopplingar som Helgessons gör till litteratur, sångtexter och andra medieuttryck.

Ett utdrag ur boken: ”Vi ser hur verklig kärlek är något annat än att ha positiva känslor. Att älska kan leda till smärta och fruktan, men kärleken uthärdar detta för den andres bästa. … Fruktan kan vara ett ’symptom’ på kärlek. När vår kärlek gör oss oroliga får vi lägga fram dem vi älskar i bön inför Gud och anstränga oss för att visa vår kärlek i förlåtelse och med försiktighet och tålamod” (Sid 39–40).

Boken kompletterar bibelläsning och frågor med fördjupningsförslag. Man kan ta del av Helgessons guide både enskilt och i grupp. Guiden ingår i serien Bibelguiden (www.bibelguiden.se). Helgesson fungerar som predikant i Roseniuskyrkan i Stockholm (Evangelisk Luthersk Mission) och är också medarbetare i Apologia – centrum för kristen apologetik.

Relaterade produkter