Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!
Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!

Handbok för livet, röd

Levande Bibeln (GT), Nya Levande Bibeln (NT)
Sidantal: 2160
Bindning: Mjukband
Förlag: Sjöbergs Förlag
ISBN: 978-91-85853-57-1

86,00  inkl. moms

SKU 978-91-85853-57-1 Category

Beskrivning

Handbok för livet är världens kanske mest uppskattade studiebibel och hjälper oss att förstå bibeltextens sammanhang. Den ger historik och bakgrundsfakta, den förklarar svåra ord och uttryck och den hjälper oss att se hur Bibelns olika delar hänger ihop. Men inte nog med det. Handbok för livet hjälper oss att tränga djupare in i Guds ord och får oss att upptäcka dess eviga sanningar. Den visar oss hur viktiga de är och lär oss att tillämpa dem. Noterna besvarar frågorna: ”Vad säger detta mig?” och ”Vad betyder den här texten för mig, familjen, vännerna, jobbet, grannarna, församlingen, nationen?”

Den inledande texten till varje bibelbok fokuserar på dess övergripande tema. Dessutom finns tidsaxel, bakgrundsfakta, översikt, uppläggning, huvudteman och karta.

Förutom att Handbok för livet har många tillämpande noter, innehåller den också noter med förklarande text. Dessa hjälper läsaren att bättre förstå sådant som kulturell bakgrund, historia, sammanhang, svårbegripliga texter, platser, teologiska begrepp och sambandet mellan olika bibeltexter. Totalt innehåller Handbok för livet över 10 000 noter.

Ett annat utmärkande drag hos Handbok för livet är de porträtt den ger av många av Bibelns personer. Här presenteras deras starka och svaga sidor, vad de uträttade, vilka misstag de gjorde och lärdomar vi kan dra av deras liv.

Handbok för livet har fler kartor än någon annan bibel. En grundlig och innehållsrik bibelatlas finns inbyggd i varje bibelbok.

Genom ett unikt och enkelt numreringssystem kan man läsa vilken berättelse som helst och se exakt var man befinner sig i förhållande till Kristus liv som helhet.

Handbok för livet innehåller många faktarutor och förklaringar som hjälper läsaren att få en klarare bild av svåra begrepp och förhållanden.

Ett nytt, omfattande system med hänvisningar i marginalen hjälper läsaren att snabbt hitta bibeltexter med inbördes samband.

Bibeltexten är från Levande Bibeln (GT), Nya Levande Bibeln (NT)

Relaterade produkter