Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!
Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!

Jubelår

Femtio betraktelser från fem decennier
Jan-Erik Sandström
Sidantal: 112
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-7594-03-2

20,00  inkl. moms

Beskrivning

Jubelåret var det stora högtidsår som enligt föreskrifterna i Tredje Moseboken skulle firas vart femtionde år. Under jubelåret skulle varje arvsbesittning eller släktegendom, vare sig den var såld eller förpantad, återgå till sin ursprunglige ägare eller dennes arvinge, och alla slavar skulle friges. I Jesaja boks 61: a kapitel används jubelåret som en bild av ”ett nådens år från Herren”, då Gud ger de fångna frihet. Detta har förverkligats genom Kristus.

I år, 2024, firar prosten Jan-Erik Sandström en sorts jubelår. Det har gått femtio år sedan prästvigningen den 1 juni 1974. Tilldragelsen uppmärksammas genom en bok innehållande femtio betraktelser som tillkommit under de fem gångna decennierna.

Intäkterna från boken tillfaller SLEF : s arbete inom satellit-tv-nätverket SAT-7.

Relaterade produkter

Illustrerade andakter med anknytning till bibliska och kyrkohistoriska platser

10,00  inkl. moms