Prova Sändebudet gratis i tre månader

Under hela år 2022 gäller ett specialerbjudande: För dem som inte från tidigare är prenumeranter är det möjligt att helt avgiftsfritt prova på tre nummer av Sändebudet. Kanske känner du någon som gärna skulle bekanta sig med Sändebudet ? Eller kanske du själv inte prenumererar, men nog är nyfiken på innehållet? Nu finns en god möjlighet att bekanta sig med Sändebudet!

För aktiverande av erbjudandet, fyll i nedanstående beställningsformulär eller kontakta SLEF-Media (+358 50 400 9135  •  ).

PS. Det är möjligt att beställa en provprenumeration även till någon annan än sig själv – men kom då ihåg att på förhand kolla med personen så att han/hon är med på noterna!

Avgiftsfri provprenumeration på Sändebudet

Avgiftsfri provprenumeration på Sändebudet

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn