Prenumerera på SLEF:s tidskrifter!

Genom att fylla i formuläret nedan kan du teckna en prenumeration på SLEF:s tidskrifter.

SÄNDEBUDET. Tidskriften Sändebudet är SLEF:s huvudorgan och utkommer med tolv nummer om året. Tidningen innehåller andakter och undervisning, reportage och notiser, referat och recensioner m.m. 

BARNAVÄNNEN. Barnavännen är en tidning som riktar sig till barn. Den utkommer med åtta nummer om året och innehåller bibeltexter, undervisning, berättelser, pyssel och tävlingar.

SALAMU–SELAMTA är en tidskrift som berättar om SLEF:s missionsarbete i Kenya och Etiopien. Den utkommer fyra gånger om året och innehåller aktuell information, brev från missionärerna, tips på understödsprojekt, många bilder m.m. Tidningen sänds kostnadsfritt till alla som vill ha den. 

Prenumerationer

Tidskrifter

Jag önskar prenumerera på:

Prenumerant

Betalare