Sök sommarjobb och anmäl intresse för frivilliguppdrag

ALLMÄN INFO

  • SLEF söker kontinuerligt yngre och äldre volontärer som hjälpledare och resurspersoner på sommarens läger.
  • SLEF söker kontinuerligt instruktörer till Klippans äventyrsbanor för punktinsater enligt behov.


Klicka på plustecknen nedan för mera information och anmäl ditt intresse via formulären!

Kontakta ungdomssekreterare Martin Sandberg (040 150 5804, ) eller de andra ansvarspersonerna nedan ifall du har frågor.

ANMÄL INTRESSE FÖR FRIVILLIGUPPDRAG

Klicka på + för mera info och anmälningsformulär! 

Till sommarens läger för barn, unga och familjer behövs många volontärer som är villiga att vara ett stöd för lägerdeltagarna och hjälpa lägerledarna. Du som gått i skriftskolan eller är äldre kan anmäla intresse för att vara hjälpledare. Det behövs också vuxna resurser på läger. Välkommen med att förgylla ditt sommarlov, semester eller pensionstid genom att hjälpa till på läger!

Hjälpledaren ska gärna vara konfirmerad och äldre än lägerdeltagarna men behöver inte vara myndig. Till hjälpledarnas uppgifter hör t.ex. att umgås och leka med barnen samt att hjälpa till med program och andakter. Som hjälpledare har du en ypperlig möjlighet att få erfarenhet av barn– och ungdomsverksamhet.

Hjälpledare som är myndiga brukar kallas resurspersoner och kan vara en vuxen som gärna hjälper till under sommaren, någon förälder, fadder eller äldre släkting till lägerdeltagaren eller någon pensionär. Du finns liksom hjälpledaren till för barnen men kan också vara ett stöd för lägerledarna. Du kan också anmäla intresse att hjälpa till på andra sätt på lägerområden med t.ex. nattvaktande, trädgårdsarbete eller byggande. Ange i så fall vad du vill bidra med.

Hjälpledare och resurspersoner får gratis kost och logi men ingen egentlig ersättning.

Anmäl intresse via formuläret nedan i god tid före lägersäsongen. Ungdomssekreterarna eller lägerledarna tar kontakt med dig enligt de behov som finns.

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av ungdomssekreterarna:
Martin Sandberg, , 040 150 5804
Tanja Forsblom, , 050 360 9432

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Sök frivilliguppdrag i SLEF sommaren 2024
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.
Fyll i om du är skolelev, studerande, arbetssökande, i arbetslivet, pensionär eller något annat.
Beskriv dina fritidsintressen och ifall det är något speciellt du gärna hjälper till med.
Första hjälp-kurs
Jag har ett ikraftvarande intyg på att jag avlagt första hjälp-kurs.
Körkort
Uppskatta datum och månader (juni, juli, augusti) och nämn om du redan nu vet att du är upptagen med annat vissa tider. Vi tar kontakt och diskuterar mera i detalj senare.
Hur mycket tror du att du kan ställa upp?

INSTRUKTÖR FÖR KLIPPANS ÄVENTYRSBANOR

Klicka på + för mera info och ansökningsformulär! 

Är du 18 år eller äldre och intresserad av att fungera som instruktör för Klippans äventyrsbanor? Vill du jobba lite extra då och då?

Klippans äventyrsbanor är belägna på lägerområdet Klippan i Nykarleby.

Klippans äventyrsbanor som finns placerade på ett område nedanför matsalsbyggnaden har olika svårighetsgrader. Alla aktiviteter på äventyrsbanorna leds och övervakas av utbildade instruktörer, och den som går någon av äventyrsbanorna är alltid säkrad. Till äventyrsbanorna hör cirkelbanan, som i sig består av olika utmanande delmoment flera meter upp i luften, samt stocken och linbanan.

Äventyrsbanornas instruktörer tar enligt överenskommelse emot grupper som kommer för att gå äventyrsbanorna, samt sköter äventyrsbanorna på de läger som ordnas på lägerområdet Klippan. Instruktörerna vid Klippans äventyrsbanor instruerar deltagarna om klätterutrustningen, berättar vad man ska göra på de olika banorna och rycker ut när en deltagare behöver hjälp. Stocken säkras med topprep och grigri. Tidigare erfarenhet med grigri eller ATC ses som en fördel, men är inte obligatorisk.

Ingen tidigare erfarenhet behövs. Det kommer att ordnas ett skolningstillfälle för instruktörerna på Klippan. När du fått godkänd skolning ingår du i den grupp av instruktörer som tillfrågas då behov finns.

Arbetsförhållande på timbasis med möjlighet till reseersättning.

Ta kontakt med David Still om du har frågor.

Ansök via formuläret nedan. Ansökningarna behandlas vartefter de kommer in. 

Säkerhetsansvarig för Klippans äventyrsbanor:
David Still

040 702 3046

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Sök sommarjobb som Instruktör för Klippans äventyrsbanor 2024
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.
Fyll i om du är skolelev, studerande, arbetssökande, i arbetslivet, pensionär eller något annat.
Första hjälp-kurs
Jag har ett ikraftvarande intyg på att jag avlagt första hjälp-kurs.
Körkort
Tillgång till bil
Jag har tillgång till bil också under arbetstid.
Erfarenhet av utrustning
Uppskatta vilka månader (maj, juni, juli, augusti, september, oktober) du kan tänkas vara tillgänglig vardagar eller veckoslut.
Hur mycket tror du att du kan ställa upp?

ansökningstiden för sommarjobb som lägerledare eller personal på lägerområden har gått ut

  • SLEF söker lägerledare till sommarens läger. Som lägerledare i SLEF jobbar du på barn- och ungdomsläger, samt som ledare för barnens och ungdomarnas program på SLEF:s familjeläger, årsfest och missionsfest
  • SLEF:s lägerområde Klippan, i Nykarleby, söker köksansvarig, kökshjälpare, lokalvårdare och husfarsavbytare.
  • SLEF:s lägerområde Fridskär, i Närpes, söker egen personal på timbasis för punktinsatser för städning, kök och fastighetsskötsel.

Ansökningstiden för sommarjobb är 24.1–3.3.2024. Du kan i prioriteringsordning söka jobb som lägerledare, personal på lägerområdet Klippan och personal på lägerområdet Fridskär i ett och samma formulär. Ansökningarna behandlas vartefter de kommer in. Du kan vänta besked senast i mitten av mars. Se mera info om uppgifterna och ansökningsformulär genom att klicka på plustecknen nedan!

Förutom lagstiftning iakttas i anställningsförhållandet det gällande Kollektivavtalet för kristliga organisationer samt arbetsplatsens interna instruktioner och bestämmelser. 

Kontakta ungdomssekreterare Martin Sandberg (040 150 5804, ) eller de andra ansvarspersonerna nedan ifall du har frågor.

Klicka på + för mera info! Notera ansökningsformuläret för sommarjobb som lägerledare eller personal på lägerområden längst ner i detta avsnitt.

Trivs du med barn och ungdomar? Tycker du om att vara på läger? Vill du vara med och sprida budskapet om Jesus till nästa generation? Då ska du söka jobb som lägerledare! Som lägerledare i SLEF jobbar du på barn– och ungdomsläger, samt som ledare för barnens och ungdomarnas program på SLEF:s familjeläger, årsfest och missionsfest. Du kan ange om du vill jobba hela sommaren eller en kortare tid. Som arbetskolleger har du ett härligt gäng andra unga som också vill vara med i arbetet att berätta om Jesus för barn och unga!

Deltagande i kristen verksamhet, erfarenhet av tidigare ledaruppgifter inom kristet barn– och ungdomsarbete samt förtrogenhet med SLEF:s barn– och ungdomsverksamhet räknas som meriter. Till uppgifterna som lägerledare hör att planera och genomföra olika aktiviteter som andakter, lekar, pyssel, bibelstunder, simning m.m. Du får också möjlighet att använda din egen kreativitet och dina egna gåvor i arbetet. Du som fyllt 18 år har företräde till uppgiften.

Notera redan nu att det ordnas ledarträffar, med planering och viktig info, för de som fått jobben 12–13.4.2024 via mötesverktyget Zoom och 3–5.5.2024 på Klippan i Munsala/Nykarleby!

Ansök via formuläret nedan senast söndag 3.3.2024!

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av ungdomssekreterarna:
Martin Sandberg, , 040 150 5804
Tanja Forsblom, , 050 360 9432

Lägerområdet Klippan i Nykarleby söker köksansvarig, kökshjälpare, lokalvårdare och husfarsavbytare. Klippan karaktäriseras av kyrkan uppe på klipporna, stugbyn, servicehus, en rymlig matsalsbyggnad, torget, Villa Edla, äventyrsbanor, bastu och Storsands sandstrand.

Köksansvarigs arbetsuppgifter är att fungera som huvudansvarig i Klippans kök, platsansvarig för de andra sommaranställda, ansvarig för matplanering, ansvarig för inköp av råvaror och förnödenheter, ansvarig för portionsbeställningar och kontakten till cateringfirma samt kundkontakt.

Kökshjälparens arbetsuppgifter är att värma och ställa fram mat, hacka sallad, diska, städa och hålla ordning i köket och matsalen.

Lokalvårdarens arbetsuppgifter är att se till att de allmänna utrymmena och stugorna är städade och i representativt skick.

Husfarsavbytarens arbetsuppgifter är att sköta om lägerområdet när Klippankoordinatorn är frånvarande, och annars att fungera som gårdskarl. Det är främst frågan om praktiska uppgifter men också att ta emot kundgrupper.

Den som kan tänka sig att arbeta som både kökshjälpare och lokalvårdare har störst chans att få anställning. Sök i så fall båda jobben. Det finns även stora behov av sådana som fungerar enbart som kökshjälpare. Ett behov finns även av sådana som enbart fungerar som lokalvårdare.

Ju längre period du kan arbeta, med början i maj fram till och med oktober, desto bättre. Men det lönar sig definitivt att söka även om du endast kan lova för en kortare period. Störst behov av personal finns det i juli, åtföljt av juni, medan övriga månader innehåller möjligheten att göra inhopp, oftast i helgerna.

Ansök via formuläret nedan senast söndag 3.3.2024!

För mera uppgifter kan du kontakta
SLEF:s hemlandsledare Tomas Klemets, 050 581 8058

Lägerområdet Fridskär i Närpes söker personal på timbasis för punktinsatser för städning, kök och fastighetsskötsel. Fridskär ligger inomskärs och består av en stor gårdsplan med volleybollplan, huvudbyggnad, internat, Villa Elvira, bastubyggnad med samlingssal, grillplats och simstrand.

Arbetsförhållandena är på timbasis för punktinsatser, främst under juni och juli men även i maj och augusti. Antalet arbetstimmar är beroende av vilka arbetsuppgifter du kan ta dig an. 

I ansökan bör du ange möjlig arbetsperiod.

Ansök via formuläret nedan senast söndag 3.3.2024!

För mera uppgifter kan du kontakta
Fridskärs kontaktperson Susanna Åbacka, 050 588 4841