Lyhyesti Suomeksi

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) on ruotsinkielinen herätysliike ja lähetysjärjestö Suomessa. Sen juuret ovat herätyksessä joka syntyi pappi Fredrik Gabriel Hedbergin opetuksessa jossa ilosanoma Kristuksen pelastustyöstä oli keskipisteessä. Luterilainen Evankeliumiyhdistys perustettiin vuonna 1873 ja vuonna 1922 tämä kaksikielinen yhdistys jakaantui kahteen kielillisistä syistä ja SLEF perustettiin.

SLEF toimii sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena on levittää Kristuksen evankeliumia, Raamattua ja luterilaisen tunnustuksen mukaista kirjallisuutta.

Kotimaassa yhdistys ylläpitää lapsi- ja nuorisotoimintaa, perhetoimintaa, jumalanpalvelus- ja julistustoimintaa, musiikkitoimintaa ja media- ja kustantamistoimintaa.

Alkuvuosina yhdistys tuki lähetystyötä Japanissa. Vuodesta 1963 lähtien SLEF:llä on ollut kaikkiaan viitisenkymmentä lähettiä Keniassa, vuoden 2005 jälkeen myös raamatunkäännöstyössä. Virossa SLEF aloitti työnsä vuonna 1989. Vuodesta 2007 alkaen SLEF:llä on työntekijöitä myös Etu-Aasiassa. Ensimmäiset lähetystyöntekijät Etiopiaan SLEF lähetti vuonna 2016  ja vuodesta 2022 SLEF:llä on työntekijä SAT-7-työssä Kyproksella. Vuodesta 2023 lähtien SLEF on myös mukana maailmanlaajuisessa Al Massira-työssä.

Lähetystyössään SLEF keskittyy julistukseen, opetukseen ja diakonaalisiin tehtäviin sekä näiden lisäksi opetukseen kouluissa. Lähetysvaroin on myös rakennettu kirkkoja ja ammattikouluja.