Koskelo-fastigheten såld

Många som har varit med i SLEF en längre tid har kanske hört ordet Koskelo. Hos oss har det ordet förknippats med den industrifastighet som inköptes till föreningen i början av 1990-talet. Inkomsterna från den placeringen var under de första åren inte alltid så jämna, men under de senaste dryga 20 åren har föreningen haft […]