Gåva till studentarbetet i Kenya!

SLEF:s Advents- och julgåva 2023 ger vi till studentarbetet i Kenya! Studenterna i Kenya har stora utmaningar eftersom de saknar studiestödsmöjligheter och ofta dessutom både mat och logi. Medlen används också för en studentkonferens som ordnas i december. Vad ger vi? Studentarbetet hjälper på campus med själavård och utanför campus med gudstjänster. I december hålls […]

Kom med Söderöver med SLEF-podden!

SLEF-podden lanserar en ny serie – Söderöver! Under seriens sex avsnitt intervjuar Simon Jern, distriktsteolog i Åboland, olika personer i södra Finland som alla är SLEF-aktiva. Temat varierar från gång till gång, men den röda tråden är att alla gäster kommer från södra Finland och har en koppling till SLEF:s verksamhet. Du hittar SLEF-podden t.ex. […]

Tv-andakt från Evangeliska Centret

Lördagen den 4 november 2023 sändes i Yle Fem och Yle Vega en andakt från Evangeliska Centret i Vasa – andakten hade spelats in fredagen den 29 september 2023. Andakten, som hade många medverkande, kan nu i efterhand ses via Arenan.

Månadsgåvan 2023: oktober

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I oktober tackar och ber vi för SLEF:s insatser i Främre Asien. Om du vill veta mer om den här verksamheten, klicka här. Ekonomiska gåvor kan […]

TV-gudstjänst från Evangeliska Centret

Under helgen 29.9–1.10 var det full rulle på Evangeliska Centret i Vasa, när Yle var på besök med sina TV-kameror. Dels spelade man in en andakt som kommer att sändas på TV under allhelgonahelgen, dels en familjegudstjänst som direktsändes i TV söndagen den 1.10. I gudstjänsten medverkar Albert Häggblom, Ungdomskören Evangelicum och barnkören EvangeliKIDZ m.fl. […]

Månadsgåvan 2023: september

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I september tackar och ber vi för SLEF:s sång- och musikverksamhet. Om du vill veta mer om den här verksamheten, klicka här. Ekonomiska gåvor kan betalas […]

Stöd radiomission i Kenya!

SLEF har sedan advent 2020 varje vecka publicerat en digital predikan i serien Helgens predikan. Du kan lyssna på predikningarna t.ex. genom att klicka här.  Nu är det också möjligt att ge en kollekt i samband med Helgens predikan. Den som vill kan understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF understöder produktionen av kristna radioprogram […]

Månadsgåvan 2023: juli

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I juni tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet för tonåringar och ungdomar. Om du vill veta mer om den här verksamheten, klicka här. Ekonomiska […]

Betydande bidrag för sommarlägerverksamheten

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har beviljat SLEF ett betydande bidrag på 20.000 euro för finansieringen av föreningens sommarlägerverksamhet för barn och ungdomar. Bidraget, som tas emot med tacksamhet, hjälper till att täcka en stor del av det underskott som satsningen ger. Även du är välkommen med att stöda ovan nämnda lägerverksamhet: Juni månads […]

Månadsgåvan 2023: juni

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I juni tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet bland barn och ungdomar. Om du vill veta mer om SLEF:s verksamhet för barn och ungdomar, […]