Besök missionsfältet!

SLEF ordnar regelbundet gruppresor till sina arbetsfält i utlandet. Genom att delta i en gruppresa kan man följa med de utsändas arbete på nära håll och bekanta sig med den lokala kyrkan och dess medlemmar.

Hösten 2023 ordnades en gruppresa till Kenya och sommaren 2018 genomfördes Safari-18, en ungdomsresa till Främre Asien och Kenya. Sommaren 2024 planeras en ungdomsresa till Kenya, Safari 24.

Det är också möjligt att göra missionspraktik på missionsfältet. En missionspraktikant deltar i arbetet på missionsfältet under en kortare tid (1-3 månader, beroende på landets visumbestämmelser), enligt de förutsättningar och ramar som ifrågavarande fält ger. Arbetsuppgifterna är knutna till missionärernas egna uppgifter eller till någon lokal församlingsanställds uppgift. Praktikanten hjälper till inom skolvärlden, diakonin, underhållsarbetet, församlingsverksamheten såsom söndagsskolor, gör hembesök eller utför andra uppgifter av varierande slag.

Missionsarbete är att i ord och handling visa på Jesus och hans kärlek till alla människor. Detta gäller också missionspraktiken. Man gör en praktikinsats på missionsfältet för att man vill engagera sig i andras liv och villkor, berätta om Jesus Kristus, lära känna andras livssituation och andra kulturer, lära sig mer om missionsarbetet eller pröva på om man skulle passa som missionär. 

SLEF:s missionsledare ger mer information och kan också berätta bland annat om praktiska arrangemang.

Brita Jern, missionsledare
+358 50 541 4741  •