Kenya

SLEF har verkat i Kenya i östra Afrika ända sedan år 1963, då landet förklarade sig självständigt från Storbritannien. De första SLEF-missionärer som reste ut var familjen Märta och Gustav Norrback, och sedan dess har ett femtiotal personer varit utsända till Kenya.

SLEF:s missionsarbete i Kenya sker för närvarande utgående från storstaden Kisumu i västra Kenya. Missionsarbetet sker i samarbete med dels Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK), dels bibelöversättningsorganisationen Bible Translation & Literacy (BTL).

Inom ELCK är SLEF i dag engagerat i församlingsarbete, undervisning, barn- och ungdomsarbete och diakoni. Bibelöversättningsarbetet kan du läsa mera om här.