Utlandsfält

SLEF, en av en av Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland åtta officiella missionsorganisationer, bedriver missions- och utlandsarbete på ett flertal olika fält runtom i vår värld. Här nedan kan du i korthet bekanta dig med vad SLEF har på gång på respektive utlandsfält.