aerial photography of Tallin houses in Estonia during daytime

Estland

Evangeliföreningens arbete i Estland fick sin början efter att Evangeliska Ungas ungdomskör (numera Ungdomskören Evangelicum) besökte i Estland i augusti 1989. Kontakter knöts med Estlands evangelisk-lutherska kyrkas (EELK) församling Lääne-Nigula i västra Estland. Så småningsom bestod arbetet av litteraturhjälp, utbildning, predikobesök och audioverksamhet samt en del humanitär hjälp.

På senare år har SLEF:s insats bestått i att bland annat vara med om att genomföra familje- och barnläger på Dagö (Hiiumaa). I övrigt stöder SLEF det arbete som utförs genom Estlands lutherska kyrkas missionscentral i Estland.