aerial photography of mountain

Etiopien

Under åren 2016–2024 har SLEF haft utsända i Etiopien, som ligger på Afrikas horn. Bakgrunden till arbetet i Etiopien är att SLEF år 2011 nåddes av en kallelse från bibelskolan Asella Lutheran Theological Seminary (ALTS) som verkar inom Etiopiens evangeliska lutherska kyrka (EELC).

SLEF inledde sitt arbete i Etiopien med undervisning på bibelskolan. Sedan dess har arbetet vuxit och innefattar i dag också, utöver ett visst engagemang i bibelskolan, ledarträning för kyrkans barn- och ungdomsarbetare. Från hösten 2024 har SLEF inga missionärer på plats, men stöder kyrkan bland annat genom produktion och utgivning av ett material för barn på olika lokala språk.