Främre Asien

Den kristna närvaron i Främre Asien är försvinnande liten. SLEF har sedan 2007 understött Istanbuls Lutherska Kyrka, ILK, som har verksamhet i Istanbul och Izmir i Turkiet och Peshtera och Krushevo i Bulgarien. ILK verkar i en miljö där andelen kristna i början av 1900-talet ännu låg på omkring 20 %. I dag är andelen kända kristna protestanter omkring 0,6 %. Det betyder i praktiken drygt 7 000 kristna. Det behövs förbön för dessa kristna! Det behövs också kristna ”fäder” och ”mödrar” i de små och få kristna församlingar som finns.

I dag stöder man också andra kristna gemenskaper i regionen. Sedan 2021 är SLEF därtill involverat i missionsarbete i Mellanöstern genom det kristna satellit-tv-nätverket SAT-7:s arbete och produktion av kristna barnprogram på farsi.

Ett annat uppdrag är stödet till Al Massira International, där strävan är att bygga, stärka och utöka de globala Al Massira-teamen så att verktyget Al Massira kan tjäna kyrkan över hela världen i dess uppdrag att proklamera evangeliet om Jesus till alla som inte ännu hört det.