Välkommen med!

SLEF har inför den händelserika sommarsäsongen sammanställt ett häfte innehållande en presentation av det mesta som är på gång. Inne i häftet finns också adresser som leder till olika platser här på webbplatsen – där hittas utförligare information.

För att läsa häftet, klicka här.