Helkyrkligt

Om kyrkans fullhet
Magnus Persson
Sidantal: 300
Bindning: Inbunden
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-9869-555-7

25,00  inkl. moms

2 i lager

Artikelnummer 978-91-9869-555-7 Kategori

Beskrivning

Kyrkan står vid ett vägskäl. Enfald eller mångfald? Konformitet är inte detsamma som enhet. Kristi kyrka har aldrig varit likriktad eller strömlinjeformad utan har en historia som präglats av en rik och brokig mångfald av fromheter. Förnyelsen behöver traditionen för att bestå, men traditionen behöver förnyelsen för att leva. Inte antingen eller utan både och.

I Magnus Perssons första bok Kristi kyrka tog han sig an specifika kännetecknen för Kristi kyrka. I den här boken bygger han vidare på den grunden och belyser den mångfald av spiritualiteter, fromhetsriktningar och traditioner där dessa kännetecken kommer till uttryck på konkreta sätt.

Förhoppningen är att boken inte ska uppfattas, eller avfärdas, som bara en naiv dröm utan ses som en teologisk och ecklesiologisk bearbetning av Kristi kyrkas kännetecken, mångfald och enhet.

Magnus Persson vill med denna bok ta med dig som läsare på en upptäcktsfärd in under katedralens rymliga valv och där upptäcka mer av kyrkans rikedomar, inte minst de som finns inom dess kapell och kloster. Persson vill visa att väckelserörelserna alltid har funnits, både inom och ibland i utkanterna av den historiska kyrkan. Han vill tänka högt kring hur vi kan både förvalta och förnya, fördjupa och förena hela kyrkans rika arv, hela vägen från förbundsfolket till fornkyrkan, via medeltiden och reformationen fram till folkkyrkan och frikyrkan i vår tid.

Relaterade produkter