Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) ska vara en trygg och säker miljö att leva, delta och verka i. Klimatet inom SLEF ska präglas av ett gemensamt ställningstagande mot alla negativa beteenden och av en tydlig markering mot alla former av trakasserier och övergrepp oberoende av var, när, av vem eller mot vem de sker. 

Speciellt viktigt är detta när det gäller barn och unga. De har rätt att känna tillit till och förtroende för de vuxna. Detta förtroende får inte missbrukas. Sexuella övergrepp och trakasserier strider mot kristen människosyn och är fullständigt oacceptabla. Detta gäller både direkt brottsliga handlingar och olämpliga beteenden. Om övergrepp ändå sker eller har skett behövs en tydlig handlingsplan och beredskap för åtgärder. 

Syftet med denna handlingsplan är att den ska fungera som redskap för förebyggande av mobbning och trakasserier samt vid misstanke om sexuella övergrepp. Planen är uppgjord för att skydda alla som deltar i SLEF:s verksamhet, särskilt barn och ungdomar.

Du kan läsa handlingsplanen genom att klicka här.