car passing by in between trees

Till jordens yttersta gräns

Jesus gav sin kyrka ett till synes omöjligt uppdrag: att genom att döpa och lära sprida evangeliet ut till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). Omöjligt eller inte – genom Guds stora nåd och bistånd har evangeliet förkunnats, slagit rot och burit frukt runtom i vår värld, även i vårt land.

Missionsuppdraget är fortsättningsvis aktuellt. I detta arbete har SLEF, en av Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland åtta officiella missionsorganisationer, förmånen att få vara med.

SLEF:s utlandsarbete strävar framför allt till att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Arbetet har en undervisande och en fostrande aspekt, både andligt och materiellt.

För mer information, se SLEF:s missionsstrategi.

Kontaktperson för verksamheten i utlandet:
Brita Jern, missionsledare
+358 50 541 4741  •