Faktureringsuppgifter

SLEF önskar motta fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor, eller skicka fakturor per e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

1. E-fakturor
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., 0215329-7

E-fakturaadress: 003702153297
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings-ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings-ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlings-ID.

2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten
Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor som skickas per e-post ska inkluderas som bilagor i pdf-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, ska dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-postfakturor:

  • Ni kan skicka flera fakturor i ett och samma e-postmeddelande, dock så att varje faktura är en enskild pdf-fil. Alla filer behöver även ha olika namn.
  • Ett enskilt e-postmeddelande bör vara högst 5MB.
  • Pdf-filerna bör vara äkta pdf-filer (pdf version 1.3 eller nyare).
  • Pdf-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
  • Dokumentets storlek får vara högst 210 x 297 mm.
  • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9. Vänligen använd inte specialtecken när ni namnger filerna.
 
3. Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet. 

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

02153297
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • Vänligen skicka inget annat till skanningstjänsten än de fakturor och bilagor som ska skannas. Posten läser automatiskt in vår leverantörsreskontra och inget annat material (t.ex. kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare i skanningstjänsten.
  • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vit botten.
  • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.