Kontakta oss gärna

Här nedan hittas kontaktuppgifter till SLEF:s kanslier i Vasa respektive Helsingfors, till anställda i såväl hemlandet som utlandet samt till föreningens styrelsemedlemmar. Kontakta oss gärna!

Kanslier

SLEF:S KANSLI I VASA & SLEF-MEDIA
Korsholmsesplanaden 2 A, 65100 Vasa
Normalt öppet måndag–fredag kl 9–16
+358 50 400 9135  •  

SLEF:S KANSLI I HELSINGFORS (Ekonomikontor)
Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors
+358 9 6811 5620  •  

Anställda i hemlandet 

MALENA AHLSKOG, redaktör för Barnavännen (20 %)
+358 50 559 1303  •  

VIVAN ANDERSSON, ekonomisekreterare
+358 9 6811 5620  •  

LEO BYSKATA, ledare för Team Polstjärnan (arvode)
+358 50 495 8777  •  

ANDERS BÄCK, textbearbetare för Sändebudet och Barnavännen (10 %)
+358 50 331 3401  •  

ANNA DAHLBACKA, verksamhetskoordinator för SLEF Norra och mediesekreterare (80 %)
+358 50 565 8045  •  

HENRIETTE FORS, illustratör för Barnavännen (arvode)
+358 44 283 2297  •  

DAVID FORSBLOM, mediechef, huvudredaktör för Sändebudet
+358 50 408 6989  •  

MARIA FORSBLOM, ungdomssekreterare (tjänstledig)
+358 50 413 3831  •  

TANJA FORSBLOM, ungdomssekreterare (80 %)
+358 50 360 9432  •  

ALBERT HÄGGBLOM, verksamhetsledare
+358 50 537 5790  •  

BRITA JERN, missionsledare, ansvarig utgivare för Sändebudet
+358 50 541 4741  •  

SIMON JERN, verksamhetskoordinator för Åboland och ledare för Team Polstjärnan (80 %)
+358 45 120 3950  •  

TOMAS KLEMETS, hemlandsledare
+358 50 581 8058  •  

NIKLAS LINDVIK, musiksekreterare (40 %)
+358 50 522 7879  •  

HANNU MÄKIMATTILA, ekonomichef
+358 9 6811 5621  •  +358 50 372 5425  • 

BEATRICE NYHOLM, förlagssekreterare
+358 50 400 9135  •  

MARTIN SANDBERG, ungdomssekreterare (80 %)
+358 40 150 5804  •  

JONATHAN STENLUND, webbmaster (arvode)
+358 50 444 2870  •  

SUSANNA ÅBACKA, koordinator för lägerområdet Fridskär (arvode)
+358 6 225 5186  •  +358 50 588 4841  •  

IDA-MARIA ÖSTERBACKA, koordinator för Bokcafé Station 1 (20 %)
+358 50 552 5510  •  

Anställda i utlandet 

MAGNUS DAHLBACKA, bibelöversättare
+358 50 543 8804  •  

EVANS ORORI, missionär i Kenya
P.O. Box 2257, 40100 Kisumu, KENYA
+254 713 378 817  •  

HEIDI ORORI, missionär i Kenya
P.O. Box 2257, 40100 Kisumu, KENYA
+254 717 341 371  •  

HELENA SANDBERG, missionär i Etiopien
C/O Norwegian Lutheran Mission P.O.Box 5540 Addis Abeba Ethiopia
+358 44 544 0355  •  +251 98 46964 37  •  

TORSTEN SANDELL, pastor (70 %)
+358 50 301 7013  •  

CHAMILLA SJÖBACKA, missionär i Kenya
P.O. Box 2257, 40100 Kisumu, KENYA
+254 742 336159  •  

KRISTIAN SJÖBACKA, missionär i Kenya
P.O. Box 2257, 40100 Kisumu, KENYA
+254 742 336159  •  

MIRJAM STENLUND, missionär inom SAT-7, Cypern
Kefallinias 10 flat 10, 3107 Neapolis, Limassol, CYPRUS
+358 50 306 0022  •  

RUT ÅBACKA, missionär i Kenya
P.O. Box 2257, 40100 Kisumu, KENYA
+254 727 234 107  •  

Styrelsemedlemmar

MIKAELA BJÖRKLUND, Närpes, suppleant
+358 50 358 4684  • 

MARIA BOSTRÖM, Föglö
+358 457 343 3266  •  

SIMON BYGGNINGSBACKA, Vasa, suppleant
+358 44 253 7981  •  

INGVAR DAHLBACKA, Åbo, ordförande
+358 50 337 1681  •  

TINA GRANFELT, Sibbo, suppleant
+358 40 827 3583  •  

MATS HOLMGÅRD, Vanda
+358 44 067 8700  •  

INGEMAR KLEMETS, Vörå
+358 50 325 2025  •  

THUA SANDBERG, Jakobstad
+358 40 832 7581  •  

GÖRAN STENLUND, Vasa, viceordförande
+358 50 349 3521  •  

JONNY WARGH, Vasa
+358 40 778 2340  •  

SUSANNA ÅBACKA, Övermark
+358 50 588 4841  •  

GLENN ÅHMAN, Pensala
+358 40 562 0291  •