Medier i evangeliets tjänst

Medieverksamhet låter kanske som ett förhållandevis nytt begrepp, men faktum är att den typen av verksamhet var en väsentlig del av den unga Evangeliföreningen för 150 år sedan. Ja, egentligen var det uttryckligen för skriftspridningen som Evangeliföreningen ens kom till. Stora mängder av skrifter, inte minst av reformator Martin Luther, spreds av föreningen runtom i vårt land – det fanns en andlig hunger som behövde mättas.

Sedan begynnelsen för ett och ett halv sekel sedan har många nya mediala möjligheter äntrat scenen. Därför har även medieverksamheten kontinuerligt breddats. Som ett led i detta ändrades namnet på det som tidigare hette SLEF:s förlagssektor till SLEF:s mediesektor år 2021. Inom SLEF-Media utförs förlagsverksamhet, bokhandelsverksamhet och digital medieverksamhet.

För mer information om SLEF:s medieverksamhet, se SLEF:s mediestrategi.

Kontaktperson för medieverksamheten:
David Forsblom, mediechef
+358 50 408 6989  •