Digital medieverksamhet

En del av SLEF:s verksamhet är digital. Dit hör andakter, strömmade samlingar och gudstjänster, SLEF-podden med mera. 

LIVESTRÖMNING med enbart ljud sker då och då på SLEF:s ljudströmningskanal. När strömning inte pågår hörs ingenting. Följ med i kalendern vilka evenemang som liveströmmas!

YOUTUBE.SLEF:s YouTube-kanal finns olika inspelade program, de flesta med ljud och bild men några med enbart ljud. Dit hör gudstjänster, andakter, predikningar, bibelstudier, musikprogram med mera. Det är lättast att hitta vad man söker om man söker bland spellistorna. På Sley:s YouTube-kanal hittas gudstjänster från Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors. 

SPOTIFY. SLEF-podden, som produceras i projektform som serier, finns bland annat på Spotify, men också på till exempel YouTube.

ÖVRIGA WEBBSIDOR. TV-inspelningar från SLEF:s årsfester 2009–2019 finns sparade på Malax TV:s webbplats. (År 2016 var det missionsfesten som spelades in.) Du hittar inspelningarna på Malax TV:s nya webbplats, Malax TV:s gamla webbplats och på en annan sida på Malax TV:s gamla webbplats.

MEDIEBIBLIOTEKET. I webbplatsens mediebibliotek hittas en mängd olika material som det går att lyssna till eller läsa. Dels finns där predikningar, bibelstudier m.m. från större och mindre evenemang. Även Dagens andakt, som publiceras varje vardag med uppehåll under olika ledigheter, finns i mediebiblioteket.