För församlingar

SLEF bedriver missionsarbete i västra Kenya, inom bibelöversättning, i Etiopien , i Estland och inom satellit-tv-nätverket SAT-7 samt i anslutning till Al Massira International. På denna sida finns information samlad som församlingar som understöder SLEF:s missionsarbete kan ha nytta av.

KONTAKTUPPGIFTER till SLEF:s anställda i utlandet och i hemlandet, inklusive ekonomikontoret, hittar du genom att klicka här.

BESÖK I FÖRSAMLINGEN. Om du vill ha besök i församlingen kan du kontakta SLEF:s missionsledare Brita Jern (+358 50 541 4741, ).

DOKUMENT som kan intressera dig är SLEF:s missionsstrategi, SLEF-avtal med Borgå stifts församlingar 2024.

GÅVOR och understöd kan betalas till SLEF:s konto, med ändamålet antecknat i meddelandefältet, eller via MobilePay. Kontonummer och MobilePay-numror för olika ändamål hittar du genom att klicka här

FÖRBÖN. Inkludera missionärerna och deras arbete i kyrkans förbön. Klicka här för tips på hur du kan formulera bönen.

TIPS OCH IDÉER för missionssamlingar, skriftskollektioner, barngrupper m.m. får du genom att klicka här.

KOM MED! Tips på hur enskilda och församlingar kan engagera sig i missionsarbetet får du genom att klicka här.

MATERIAL kan du beställa från SLEF:s kansli (+358 50 400 9135, ). Du kan beställa frimärkspåsar att samla frimärken för missionen i, julkortsetiketter för att sända begagnade julkort till Kenya, sparbössa för att samla medel i t.ex. vid en  bemärkelsedag och dubbelglädjegåvokort för olika ändamål och i olika summor för att uppmärksamma t.ex. jubilarer med inbetalningar till missionen. Du kan också prenumerera gratis på missionsbladet Salamu-Selamta. Uppge vad du vill beställa, samt namn och postadress!