Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!
Under perioden 27.6–11.8.2024 är det inte möjligt att göra inköp i nätbutiken. Detta på grund av SLEF:s årsfest 27–30.6.2024 respektive missionsfest 9–11.8.2024 samt semesteruppehåll däremellan.
Välkommen åter från och med 12.8.2024!

Hemåt 2024

Evangelisk årsbok
Redaktörer Ingvar Dahlback & Brita Jern
Sidantal: 252
Bindning: Mjukband
Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-7594-01-8

12,00  inkl. moms

SKU 978-952-7594-01-8 Category Tags ,

Beskrivning

Årsboken Hemåt utkommer nu för 129:e gången. Redan år 1890 publicerades den första årsboken med titeln Hemåt – evangelisk kalender för 1891. Under de följande åren utkom årsboken inte alla år, men från och med sekelskiftet 1900 har den utkommit årligen. Enligt den instruktion för utarbetande av årsboken som SLEF:s styrelse har antagit ska årsboken tjäna föreningens syften i åtminstone två avseenden. Dels ska den dokumentera föreningens verksamhet i historia och nutid, dels ska den stå för ett evangeliserande budskap i enlighet med föreningens linje. Redaktionen för Hemåt 2024 har haft detta dubbla syfte i tankarna.

Eftersom sångboken Sionsharpans 150-årsjubileum firas under detta år har tre längre artiklar i årsboken ägnats åt denna sångbok. Sionsharpan har nämligen sedan år 1874 varit den viktigaste
sångsamlingen för den evangeliska rörelsens folk. SLEF:s verksamhet i historia och nutid  dokumenteras också genom den traditionella årskrönikan och ett flertal artiklar. Dessutom ingår i
årsboken ett antal intervjuer och predikningar. Av tradition har nekrologerna haft en central plats i årsboken. Så är också fallet i årets Hemåt. Genom dem minns vi dem som har lämnat vår gemenskap här på jorden och som har fått flytta hem till Herren.

Det är redaktionens förhoppning av årsboken som helhet ska få bli ett vittnesbörd om den Herre som Evangeliföreningen vill tjäna och att den också ska sluta oss närmare samman i arbetet för evangeliets sak.

Innehåll:

 • Årskrönika 2023 – Albert Häggblom
 • Hur möter Gud oss? – Ingemar Klemets
 • Sionsharpan – en 150-årig följeslagare på himlavägen – Göran Stenlund
 • Sionsharpans användning och betydelse i Jeppobygden – Johannes Sandberg
 • Sionsharpan – en sångbok i helg och söcken – Ingvar Dahlbacka
 • Dopets gåva – Albert Häggblom
 • SLEF:s självständiga mission 60 år – Brita Jern
 • Mot framtiden med 150 år i ryggen – Ingvar Dahlbacka
 • En kedja av gemenskap och hjälpvilja – Brita Jern
 • Att tjäna vår Herre genom konsten – Ingvar Dahlbacka
 • ”Det är viktigt att människor får samlas kring evangeliet om Jesus”– Brita Jern
 • Om ett bönehus som inte längre är ett bönehus – Ingvar Dahlbacka
 • Koskeby bönehus – föremål för omsorg i 120 år – Tomas Klemets
 • Det Gud har påbörjat kommer han att fullborda – Jakob Dahlbacka
 • Nekrologer

Relaterade produkter