En stadig grund att stå på

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer. Kung Salomos ord i Predikaren känns vid en första anblick pessimistiska. Men samtidigt andas de hopp – mitt i en vacklande tillvaro finns det en stabil grund för livet. Om bland annat detta kretsar samtalet när Sändebudet träffar Jeppobon Desiree Sandberg under den vackraste av vårkvällar.

Desiree Sandberg är 16 år gammal och går i årskurs nio i Zachariasskolan i Nykarleby. Det är ingen mindre än självaste Zacharias Topelius som fått ge namn åt skolan. Som kanske bekant är, var den betydelsefulle 1800-talsförfattaren född och uppvuxen på Kuddnäs i Nykarleby.

Mellanår på finska

Men nog om 1800-talets stora finländska skribenter. Nu ska vi återvända till nutiden och Desiree. Vad har hon på gång? Hur är det exempelvis med planerna för den kommande höstterminen, med tanke på att det nionde skolåret snart är till ända?

– Jag har ansökt om att studera ett år Oppivelvollisuuslinja på Folkmissionens folkhögskola i Ryttylä. Min storasyster gick ett år i en finskspråkig folkhögskola efter högstadiet. Det här väckte en tanke hos mig: Kanske också jag kunde göra något liknande. Jag hoppas att under året lära mig mer finska och hinna växa lite inför framtiden.

När det gäller fritiden är musiken ett av Desirees stora intressen. Hon har spelat violin i omkring sju år, och nästan lika länge trakterat trombonen. Som så många andra av ungdomarna i trakten är hon med i Jeppo ungdomsorkester, en verklig institution som snart firar 50-årsjubileum.

– Förhoppningsvis kommer det att finnas utrymme också för musikintresset under året i folkhögskolan.

Både arbete och vila

Desiree Sandberg är uppvuxen i en kristen familj bestående av mamma, pappa och fyra äldre syskon. Familjen är jordbrukare och det finns gott om arbete för var och en.

– Det är roligt att köra traktor och göra det som behöver göras. Man får hjälpa till med både smått och stort.

Sommaren kommer att bjuda på arbete på familjegården, men även andra planer finns:

– Jag ska sommarjobba som fastighetsskötare i Nykarleby församling, exempelvis med att klippa gräs på gravgårdarna. Sedan planerar jag att delta i årsfesten i Karleby och i ungdomslägret på Klippan.

Desiree nämner också en del andra viktiga sommarinslag, såsom att äta glass och besöka sina kusiner på Åland. Det åländska besöket förläggs kanske till slutet av sommarlovet, då SLEF den 4–6 augusti firar sin traditionsenliga missionsfest i Jomala.

Gud lämnar oss inte

Att vara ung och kristen är ingen självklar kombination år 2023. Det finns många teorier och ide-
ologier som pockar på vår uppmärksamhet. Vad betyder den kristna tron för Desiree Sandberg i ett turbulent tidevarv?

– Tron är en stadig grund att stå på i livet. Om jag inte skulle tro, då fanns nog ingen mening med livet. Jag tycker mycket om det som står i Matteusevangeliets sjätte kapitel. Där säger Jesus bland annat: Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Ja, det finns mycket i världen som kan ge oss människor bekymmer. Men Jesus påminner oss om att vi i allt, i både medgången och motgången, får tillhöra honom. Gud lämnar oss inte. Det är en verklig grund för både de solskensdagar och de stormar som vandringen genom livet bjuder på.

Förra året gick Desiree i skriftskola. Hur var det att vara konfirmand?

– Det var intressant att i undervisningen få gå igenom de viktigaste sakerna i den kristna tron. Och så var det roligt att få dela den goda gemenskapen med både konfirmander och ledare.

Avslutningsvis vill Desiree ge en hälsning till dem som i sommar kommer att befinna sig på skriftskolläger:

– Jag hoppas att ni får bra diskussioner, att ni får lära känna varandra och Jesus och att ni får ett riktigt fint läger och en minnesvärd konfirmation!

Den här texten är hämtad ur Sändebudet 5/2023, som är ett konfirmandnummer. I samma nummer hittas också mycket annat intressant innehåll!