» 

 » 

Högmässa i Åbo

Högmässa i Åbo

22.01.2023 15:00

Välkommen på svenskspråkig högmässa i Lutherkyrkan i Åbo! Som liturg och predikant fungerar Kjell Granström, och kantor är Eeva Granström. Efter mässan blir det gemensamt kyrkkaffe.

Mer information om vårens mässor: