» 

 » 

SLEF:s årsfest 2024

SLEF:s årsfest 2024

27.06.2024 – 30.06.2024

Jesus liknar Guds rike vid en fest. Festen som ett uttryck för glädje, gemenskap, tacksamhet och mycket mer. Gud bjuder in oss alla till fest. Låt glädjen och tacksamheten över att du finns med på inbjudningslistan smitta av sig, och ta också med andra till festen ! Välkomna till Malax ! 

Tomi Tornberg, kyrkoherde

Festplats är Malax kyrka och Yttermalax skola. Programpunkterna äger rum i kyrkan om inte annat anges. Festkansli (tfn 050 400 9135), bokförsäljning, lotterier och missionsutställningar finns i Yttermalax skola.

TORSDAG 27.6
19.00 Inledningsmöte i Petalax kyrka: På hemmafest med Jesus. Tomi Tornberg, Albert Häggblom, Tuomas Anttila, Henrica Lillsjö och Niklas Lindvik. 

FREDAG 28.6
13.00 Årsfestkansliet öppnar / 13.30 SLEF : s årsmöte i skolan / 15.00 Kaffe / 16.00 Bibelstudium i kyrkan: En förstörd fest. Ingemar Klemets, Liam Gädda. Mötesledare: Malena Ahlskog. / 17.00 Middag. Sångövningar. / 18.00 Bön och förbön / 19.00 Missionskväll i kyrkan: Kom till festen! Torsten Sandell, deltagare i ungdomarnas Cypern-resa, Helena Sandberg, EvangeliKIDZ + festens barn, missionärssträngbandet. Mötesledare:  Brita Jern och Tanja Forsblom. Servering. / 21.00 Konsert vid Åminne Folkpark. The Haralds, Evangelicum, Vesa Ollilainen.

LÖRDAG 29.6
9.30 Morgonbön och sång. Simon Jern. / 10.00 Seminariepass 1 / 11.30–12.45 Lunch / 13.00 Seminariepass 2 / 14.00 Kaffe / 15.00 Bibelstudium i kyrkan: Fest på nytt. Ingemar Klemets, Mirjam Otieno. Mötesledare: Maria Boström. / 16.00 Sångstund i kyrkan: Minns du Sionsharpan-sången? Niklas Lindvik med gäster. / 16.00–17.00 Ungdomskonferens i Yttermalax skola / 17.00 Middag. Gospel Riders Botnia bjuder barn på motorcykeltur. / 19.00 Festkväll i kyrkan: På fest med Jesus. Tomas Klemets, Evangelicum, Karasträngbandet, Forna ungdomskören.  Mötesledare :  Julia & Henrik Järveläinen. Spelas in för Yle Vega och sänds 30.6 kl. 13.03. Servering. / 21.00 Gospel Riders Botnias bänd och vittnesbörd utanför Yttermalax skola / 22.00 Ungdomssamling i Yttermalax skola

SÖNDAG 30.6
10.00 Gudstjänst i Bergö kyrka: I Herrens tjänst. Alf Wallin, Tuomas Toivonen, Peter Brunell, Britt-Mari & Gun-Helen Andtfolk / 10.00 Gudstjänst i Petalax kyrka :  I Herrens tjänst. Tomas Klemets, Birgitta Sarelin. / 11.00 GloriaDei-mässa i kyrkan: I Herrens tjänst. Albert Häggblom, Tomi Tornberg, Niklas Lindvik, EvangeliVox. Söndagsskola i Sockenstugan. / 12.00–13.30 Lunch / 14.00 Sångfest i kyrkan: Sångfest, nu och för evigt. Ingvar Dahlbacka, Albert Häggblom, EvangeliVox, MuR-sextetten, feststrängbandet. Mötesledare: Hillevi Lasén och Helena Sandberg. / 15.15 Avslutningskaffe

Sionsharpan – en 150-årig följeslagare på himlavägen. Sionsharpan har i 150 år varit ett av den evangeliska rörelsens främsta kännetecken. Under seminariet bekantar vi oss med sångbokens historia och dess olika upplagor. Tillsammans får vi också sjunga både kära och mindre kända sånger ur Sionsharpan. Göran Stenlund.

Al Massira – Bibeln till muslimer. Al Massira är ett bibelprogram gjort av kristna i muslimvärlden med särskilt syfte att nå muslimer. Programmet passar ändå bra för alla sorters bibelgrupper, också i Finland. I seminariet får vi ta del av glimtar ur programmet, höra om dess betoningar och om hur det används och mottas i världen. Torsten Sandell.

Abraham och rättfärdigheten. Namnet Abraham dyker ofta upp både i Gamla och Nya testamentet – utöver själva berättelsen i 1 Mosebok. ”Rättfärdighet” är ett viktigt begrepp både i Gamla och Nya testamentet. I en av Bibelns kortaste verser, 1 Mosebok 15 : 6, står ”Abraham” och ”rättfärdighet” tillsammans. Versen har stor betydelse ända in i Nya testamentets centralaste kapitel. Kristian Norrback.

Jesus – historiens mest betydelsefulla person. En apologetisk och historisk granskning av Jesus, mannen bakom kristendomen. Tobias Wallin.

Äktenskapet har potential! Äktenskapet kan vara den närmaste relation som finns. Men det är inget som sker automatiskt, utan vi behöver hela tiden arbeta på vårt äktenskap för att hålla bandet mellan oss starkt och levande. Annika & Anders Ekström inspirerar till att vårda sin parrelation med materialet ”äktenskapsalpha” i grunden. Ta med din partner på dejt så bjuder vi på fika.

Svepeduken i Turin. Jesu liksvepning eller en medeltida förfalskning ? Tomas Klemets presenterar världens mest kända historiska artefakt.

På vägen med gospel riders. Jens Sjölind och Håkan Häggblom m. fl. berättar om den kristna motorcykelföreningen Gospel Riders vision och verksamhet samt delar i ord och bild med sig av sina egna personliga erfarenheter. (Seminariet hålls enbart kl. 13.00.)

Välkommen på årsfest alla barn och unga!

  • För de allra yngsta barnen (0–3 år) finns det en barnhörna i kyrkan och i skolan där barnen kan leka under föräldrarnas uppsikt. I kyrkan finns två toaletter och ett skötbord. Skötrum och amningsrum finns i skolan.
  • På skolans gård finns en lekplats med klätterställning, gungor, linbana, pingisbord och en inhägnad arena för fotboll eller korgboll. Det finns också en inhägnad lekplats bakom skolan för de yngre.
  • Barnen har tidvis eget program i tre olika åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år och 9–12 år). Det blir välkomstfest, bibelbitar, aktiviteter inne och ute, festfixning, söndagsskola och annat skoj.
  • Ungdomarna (13+) kan med fördel delta i allt program på festen men har också skilt program för bara dem. Ungdomarna har en egen välkomstfest på fredagen och en egen efterfest vid Åminne Folkpark sist på fredagen. På lördag förmiddag finns det ett fartfyllt seminariealternativ för ungdomar. Kom med och diskutera och påverka verksamheten i SLEF i samband med ungdomskonferensen på lördag kl. 16! Lördagen avslutas med ungdomssamling och häng i Yttermalax skola.


FREDAG 28.6

13.30–15.00 På fest med Jesus – välkomstfest för barn och unga i fyra åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år, 9–12 år och 13+) med SLEF:s sommaranställda lägerledare. / 16.00–17.00 Bibelbit: Fest till Guds ära och aktiviteter för barn i tre åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år och 9–12 år) med SLEF:s sommaranställda lägerledare. / 22.00 Efterfest för ungdomar och unga vuxna med aktiviteter, bollspel, simning och lägereld vid Åminne folkpark med SLEF:s sommaranställda lägerledare.

LÖRDAG 29.6
10.00–11.30 Festliga uteaktiviteter. Lek, rörelse och lustigheter för barn och unga i fyra olika åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år, 9–12 år och 13+) med SLEF:s sommaranställda lägerledare. / 13.00–14.00 Festfixare! Fixa något mumsigt att festa på för barn i tre åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år och 9–12 år) med SLEF:s sommaranställda lägerledare. / 15.00–16.00 Bibelbit: Himlafest och aktiviteter för barn i tre åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år och 9–12 år) med SLEF:s sommaranställda lägerledare. / 16.00–17.00 Ungdomskonferens för ungdomar och unga vuxna i Yttermalax skola. Kom med och diskutera och påverka verksamheten i SLEF! / 22.00 Ungdomssamling i Yttermalax skola med SLEF:s sommaranställda lägerledare och ungdomssekreterare.

SÖNDAG 30.6
11.00 I Herrens tjänst – under predikan hålls söndagsskola i Sockenstugan för barn i tre åldersgrupper (3–5 år, 6–8 år och 9–12 år) med SLEF:s sommaranställda lägerledare.

Årsfestens körledare är Tom Bergman, Henrica Lillsjö, Niklas Lindvik, Mikaela Malmsten-Ahlsved, Ingrid Mutai och Sabina Sjöbacka. Vid gudstjänsterna använder vi främst psalmboken, vid övriga samlingar sångboken Sionsharpan.

Ljudtekniken och videoströmningen via SLEF:s YouTube-kanal sköts under årsfesten av Lasses Ljudtjänst Öb.

Alla varma måltider är både laktosfria och glutenfria. Övriga dieter bör meddelas SLEF:s kansli i Vasa senast 18.6.2024, per e-post på eller per telefon 050 400 9135.

Priser:
  • Enskilda måltider: lunch 10 euro; kaffe 5 euro; middag 10 euro; kvällste 5 euro. (Halva priset för  barn/ungdomar i åldrarna 6–17 år. Gratis för barn i åldrarna 0–5 år.)
  • Festbiljett för hela festen: 60 euro. (Halva priset för  barn/ungdomar i åldrarna 6–17 år.)
  • Familjedagsbiljett endast för lördag: 70 euro.
  • Familjefestbiljett för hela festen: 140 euro.

Tors kl. 19    Inledningsmöte i Petalax

SLEF:s hemlandsarbeteMobilePay 77588 SLEF HA Hemlandet / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk SLEF HA Hemlandet

 

Fredag

 

Fre kl. 16      Bibelstudium

                      SLEF:s gudstjänstarbeteMobilePay 77588 SLEF HA Hemlandet / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk SLEF HA Hemlandet

 

Fre kl. 19      Missionskväll

SLEF:s missionsarbeteMobilePay 73889 SLEF YM Missionen / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk: SLEF YM Missionen

 

Lördag

 

Lö kl. 16       Minns du sången?

SLEF:s musikarbeteMobilePay 73560 SLEF HA Musik / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk: SLEF HA Musik

 

Lö kl. 19       Festkväll

SLEF:s arbete bland barn och ungdomMobilePay 40454 SLEF HA Ungdom / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk: HA Ungdom

 

Söndag

 

Sö kl. 10       Gudstjänst i Petalax kyrka

SLEF:s hemlandsarbeteMobilePay 77588 SLEF HA Hemlandet / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk SLEF HA Hemlandet

 

Sö kl. 10       Gudstjänst i Bergö kyrka

SLEF:s missionsarbeteMobilePay 73889 SLEF YM Missionen / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk: SLEF YM Missionen

 

Sö kl. 11       GloriaDei-mässa

SLEF:s missionsarbeteMobilePay 73889 SLEF YM Missionen / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk: SLEF YM Missionen

 

Sö kl. 14       Sångfest

SLEF:s hemlandsarbeteMobilePay 77588 SLEF HA Hemlandet / IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, märk SLEF HA Hemlandet