» 

 » 

Mässa

Mässa

21.04.2024 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Berghäll, Kristinegatan 1; Albert Häggblom, Tomas Klemets, SLEF:s ledningsgrupp, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola, servering.