» 

 » 

Barnläger

Barnläger

16.07.2024 – 18.07.2024

Välkommen på barnläger på Fridskär!

Barnläger för 7–12-åringar på Fridskär i Närpes 16–18.7.2024
Adress: Börsskärvägen 360, 64510 Nämpnäs, Närpes
Pris: 70/65* €. Ankomst från 13:30. Lägret börjar kl 14 och slutar kl 14.
Ledare: Casper Grönqvist (044 528 0002), Linnea Nyman, Miriam Otieno och Stella Tanskanen samt hjälpledare.
Anmäl dig senast onsdag 3.7.2024. Max 30 deltagare.

Se information om SLEF:s sommarläger för barn på slef.fi/barnlager!

Ungdomssekreterare Martin Sandberg, , 040 150 5804

* Pris för eventuella övriga syskon som deltar i samma läger.

Anmälningsformuläret öppnas senast 1.5.2024.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.