» 

 » 

Barnläger

Barnläger

03.07.2024 – 05.07.2024

Välkommen på Barnläger på Vårdö på Åland!

Barnläger för 7–12-åringar i Vårdö bönehus på Åland 3–5.7.2024
Adress: Vårdöv. 762, 22550 Vårdö.
Pris: 50€. Ankomst från kl. 17:30. Lägret börjar kl. 18 och slutar kl. 12.
Ledare: Nora Lillas (045 804 2944) och Edith Klemets samt hjälpledare.
Anmäl dig senast onsdag 19.6.2024.

Se information om SLEF:s sommarläger för barn på slef.fi/barnlager!

Ungdomssekreterare Martin Sandberg, , 040 150 5804

Anmälningsformuläret öppnas här senast 1.5.2024.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.